• Welsh Universities - Think Wales!

  Cyflogir 92% o raddedigion o Gymru o fewn chwe mis i adael addysg uwch

 • Welsh Universities - Think Wales!

  Cyfradd bodlonrwydd cyffredinol prifysgolion Cymru yw 86% (NSS)

 • Welsh Universities - Think Wales!

  Roedd prifysgolion Cymru yn gyfrifol am 10% o’r holl fusnesau a ddechreuwyd gan raddedigion yn y DU

 • Welsh Universities - Think Wales!

  Arweiniodd ymchwil ym mhrifysgolion Cymru at ddarganfyddiadau arloesol sydd wedi trawsnewid ein heconomi a’n cymdeithas

Newyddion Diweddaraf

Ble nawr ar gyfer prentisiaethau gradd yng Nghymru?

Cyfrannodd Kieron Rees – Cynghorydd Polisi Prifysgolion Cymru, y blog hwn ar gyfer Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau – Click on Wales IWA.   Mae pobl yn aml yn sôn am y gwahaniaeth rhwng addysg academaidd a galwedigaethol, gydag astudiaethau academaidd yn … »

darllen mwy »

Dylanwad

Ehangu Mynediad

Prifysgolion Cymru – wedi ymrwymo i Ehangu Mynediad Mae’n fater Mae ehangu mynediad yn golygu creu mwy o gyfleoedd i bobl o gefndiroedd o bob math fanteisio ar addysg uwch. Mae prifysgolion yng Nghymru wedi ymrwymo i sicrhau y dylai unrhyw un a chanddynt y … »

Gweld manylion »

International Students Image

Myfyrwyr Rhyngwladol

Nid yw addysg prifysgol yn rhywbeth y mae pobl o reidrwydd yn ei derbyn yn eu gwlad enedigol. Yn 2011, yn fyd-eang, roedd 3.7 miliwn o fyfyrwyr rhyngwladol symudol. Mae Cymru’n datblygu’n gyrchfan boblogaidd iawn i fyfyrwyr, gan gynnig profiad unigryw, bywiog.

Gweld manylion »


Prifysgolion Cymru

Tweets diweddaraf

Universities Wales  @Unis_Wales
A big thank you to Pryderi ap Rhisiart, @MimaLetts, John Mahon and @RhunapIorwerth for their contributions to our f… https://t.co/dNJDbiI7a8 
Universities Wales  @Unis_Wales
Pryderi ap Rhisiart from @m_sparc talking about how M-Sparc supports start-ups https://t.co/4CtXaE5cIr 
Universities Wales  @Unis_Wales
Looking forward to our fringe event on graduate apprenticeship at @Plaid_Cymru conference https://t.co/yJsRefcMHi 
Universities Wales  @Unis_Wales
Looking to speaking at the @Unis_Wales fringe event as part of the @Plaid_Cymru conference all about my journey sta… https://t.co/OTTTmOLCI8 

UnisWales Twitter Policy