• Welsh Universities - Think Wales!
  • Welsh Universities - Think Wales!

    Cyfradd bodlonrwydd cyffredinol prifysgolion Cymru yw 86% (NSS)

  • Welsh Universities - Think Wales!

    Roedd prifysgolion Cymru yn gyfrifol am 10% o’r holl fusnesau a ddechreuwyd gan raddedigion yn y DU

  • Welsh Universities - Think Wales!

    Arweiniodd ymchwil ym mhrifysgolion Cymru at ddarganfyddiadau arloesol sydd wedi trawsnewid ein heconomi a’n cymdeithas

Newyddion Diweddaraf

Dylanwad

Ehangu Mynediad

Prifysgolion Cymru – wedi ymrwymo i Ehangu Mynediad Mae’n fater Mae ehangu mynediad yn golygu creu mwy o gyfleoedd i bobl o gefndiroedd o bob math fanteisio ar addysg uwch. Mae prifysgolion yng Nghymru wedi ymrwymo i sicrhau y dylai unrhyw un a chanddynt y … »

Gweld manylion »

International Students Image

Myfyrwyr Rhyngwladol

Nid yw addysg prifysgol yn rhywbeth y mae pobl o reidrwydd yn ei derbyn yn eu gwlad enedigol. Yn 2011, yn fyd-eang, roedd 3.7 miliwn o fyfyrwyr rhyngwladol symudol. Mae Cymru’n datblygu’n gyrchfan boblogaidd iawn i fyfyrwyr, gan gynnig profiad unigryw, bywiog.

Gweld manylion »


Prifysgolion Cymru

Tweets diweddaraf

Universities Wales  @Unis_Wales
How do HE providers support the well-being and health of their large and diverse student populations? Sut mae darp… https://t.co/mb0oarJhhp 
Universities Wales  @Unis_Wales
📆 TODAY 📌 Evidence session on #Brexit preparedness ⏰ 14:45 – 16:15 📜 View the agenda: https://t.co/9E2gqDDM6g https://t.co/HMqOkjDcnc 
Universities Wales  @Unis_Wales
#Proud that the work of @cbmwales with @walkwithpath on helping those who suffer with Freezing of Gait #FOG has bee… https://t.co/ixs9vs8qk0 
Universities Wales  @Unis_Wales
Yn y blog yr wythnos hon, mae Rebecca Taylor yn cyflwyno cam nesaf yr ymgyrch #MadeAtUni, sy’n dathlu prifysgolion… https://t.co/0w6R8oqDVi 

UnisWales Twitter Policy