Newyddion Diweddaraf

Dylanwad

Ehangu Mynediad

Prifysgolion Cymru – wedi ymrwymo i Ehangu Mynediad Mae’n fater Mae ehangu mynediad yn golygu creu mwy o gyfleoedd i bobl o gefndiroedd o bob math fanteisio ar addysg uwch. Mae prifysgolion yng Nghymru wedi ymrwymo i sicrhau y dylai unrhyw un a chanddynt y … »

Gweld manylion »

International Students Image

Myfyrwyr Rhyngwladol

Nid yw addysg prifysgol yn rhywbeth y mae pobl o reidrwydd yn ei derbyn yn eu gwlad enedigol. Yn 2011, yn fyd-eang, roedd 3.7 miliwn o fyfyrwyr rhyngwladol symudol. Mae Cymru’n datblygu’n gyrchfan boblogaidd iawn i fyfyrwyr, gan gynnig profiad unigryw, bywiog.

Gweld manylion »


Prifysgolion Cymru

Tweets diweddaraf

Universities Wales  @Unis_Wales
Mae galluogi mwy o bobl, o bob oedran a chefndir, i astudio am radd yn un o'm mlaenoriaethau. Mae prifsygolion Cy… https://t.co/G8fXGRWsgV 
Universities Wales  @Unis_Wales
Enabling more people, at all ages and from all backgrounds, to study for a degree is one of my top priorities. Ou… https://t.co/F0Bx3MBQxl 
Universities Wales  @Unis_Wales
@MaggiePWales as American student, studying in Wales and staying here and leading Welsh HE in the US, tells us the… https://t.co/vbVpR0lu9d 
Universities Wales  @Unis_Wales
Location, academics, safety, beauty and adventure and cost are USPs for US students considering studying in Wales,… https://t.co/7AJC8fSc0A 

UnisWales Twitter Policy