• Welsh Universities - Think Wales!
  • Welsh Universities - Think Wales!

    Cyfradd bodlonrwydd cyffredinol prifysgolion Cymru yw 86% (NSS)

  • Welsh Universities - Think Wales!

    Roedd prifysgolion Cymru yn gyfrifol am 10% o’r holl fusnesau a ddechreuwyd gan raddedigion yn y DU

  • Welsh Universities - Think Wales!

    Arweiniodd ymchwil ym mhrifysgolion Cymru at ddarganfyddiadau arloesol sydd wedi trawsnewid ein heconomi a’n cymdeithas

Newyddion Diweddaraf

Dylanwad

Ehangu Mynediad

Prifysgolion Cymru – wedi ymrwymo i Ehangu Mynediad Mae’n fater Mae ehangu mynediad yn golygu creu mwy o gyfleoedd i bobl o gefndiroedd o bob math fanteisio ar addysg uwch. Mae prifysgolion yng Nghymru wedi ymrwymo i sicrhau y dylai unrhyw un a chanddynt y … »

Gweld manylion »

International Students Image

Myfyrwyr Rhyngwladol

Nid yw addysg prifysgol yn rhywbeth y mae pobl o reidrwydd yn ei derbyn yn eu gwlad enedigol. Yn 2011, yn fyd-eang, roedd 3.7 miliwn o fyfyrwyr rhyngwladol symudol. Mae Cymru’n datblygu’n gyrchfan boblogaidd iawn i fyfyrwyr, gan gynnig profiad unigryw, bywiog.

Gweld manylion »


Prifysgolion Cymru

Tweets diweddaraf

Universities Wales  @Unis_Wales
🤝 Join the team! Are you able to provide policy advice and support the Global Wales agenda? If so, this could be… https://t.co/1L8SqbQ5Vr 
Universities Wales  @Unis_Wales
Ydych chi wedi gweld ein cyhoeddiadau diweddaraf am Wobrau Tiwtoriaid? Cydnabod tiwtor neu fentor y mae eu hymrod… https://t.co/M1ZIk34iy7 
Universities Wales  @Unis_Wales
Have you seen our latest announcement about the Inspire! Tutor Awards? Recognise a tutor or mentor whose commitme… https://t.co/FnHn8O1dYs 
Universities Wales  @Unis_Wales
Unis Wales are pleased to be at the #CardiffSPF conference. Full day and an excellent line up of speakers! https://t.co/CD4jKzllL9 

UnisWales Twitter Policy