Datganiad ar system glirio prifysgolion 2014

Wrth i ddisgyblion yn Lloegr, Gogledd Iwerddon a Chymru dderbyn eu canlyniadau Safon Uwch heddiw, rydym yn falch iawn fod ffigyrau’n dangos y cafwyd cynnydd o 5% yn nifer y myfyrwyr o Gymru a gafodd eu derbyn a’u lleoli trwy UCAS ar gwrs prifysgol. Dyma’r nifer uchaf yn y cam hwn o’r broses ers 5 mlynedd.

read more »