Open letter on EU Structural Funds

Tachwedd 2019 Annwyl Ymgeiswyr y Pleidiau Seneddol, Er bod llawer o’r materion allweddol sy’n effeithio ar bobl a lleoedd yng Nghymru wedi’u datganoli, mae yna feysydd lle mae penderfyniadau a wneir gan Lywodraeth y DU a Senedd y DU yn … »

read more »