Datganiad ar Ddiwrnod Canlyniadau Safon Uwch

Wrth sôn am ddiwrnod canlyniadau Safon Uwch, dywedodd llefarydd ar ran Prifysgolion Cymru:   “Llongyfarchiadau i’r holl fyfyrwyr a gasglodd eu canlyniadau heddiw.” “Mewn amgylchiadau heriol, mae myfyrwyr wedi dangos eu bod yn wydn, yn ymroddedig ac yn barod i addasu, … »

read more »

Lansio gwefan newydd Astudio yng Nghymru

Aeth gwefan newydd Astudio yng Nghymru yn fyw’r wythnos hon, gan ddarparu adnodd cynhwysfawr ac ysbrydoledig i ddarpar ddysgwyr sy’n ystyried Cymru fel lle i astudio. Wedi’i datblygu mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, mae studyininwales.ac.uk yn ymuno â phortffolio sectorau Brand Cymru … »

read more »