Astudiaeth achos

Nôl i bynciau     Nôl i brifysgolion

Safon Gofal Newydd ar gyfer Cancr y Brostad sydd wedi Datblygu’n Lleol

Astudiaeth gan Brifysgol Caerdydd yn lleihau marwolaethau o gancr y brostad

Mae cancr y brostad a ddatblygodd yn lleol yn effeithio 4,000 o ddynion yng ngwledydd Prydain a than yn ddiweddar nid oedd unrhyw gonsensws ar y safon gofal, ac roedd therapi hormonau yn aml yn cael ei rhoi ar ei phen ei hun. Dangosodd ymchwilwyr o Brifysgol Caerdydd fod trin clefyd a ddatblygodd yn lleol gyda chyfuniad o radiotherapi a therapi hormonau yn haneru’r perygl o farw o gancr y brostad. Oherwydd y gwaith, dylai cleifion sy’n ddigon ffit ar ei gyfer gael cynnig cyfuniad o radiotherapi a therapi hormonau.

O dan arweiniad yr Athro Malcolm Mason, cadarnhaodd yr astudiaethau effeithiau llesol radiotherapi, sef gostyngiad o 30% yn y tebygrwydd o farw am unrhyw reswm, a gostyngiad o 54% yn y tebygrwydd o farw o gancr y brostad (gan atal hyd at 1,000 o farwolaethau bob blwyddyn). Dywedwyd mai bach oedd gwenwyndra ac effeithiau andwyol radiotherapi, a’u bod yn dderbyniol, ac nad oedd unrhyw effaith andwyol hirdymor amlwg gan radiotherapi ar ansawdd bywyd.

Mae’r gred y dylid gwneud radiotherapi yn driniaeth safonol ar gyfer y cyflwr hwn yn cael ei chefnogi gan arweinwyr barn ledled y byd.

“…dylai defnyddio [(RT) a (HT)] ar y cyd ar gyfer cleifion a chanddynt gancr y brostad a ddatblygodd yn lleol fod y safon gofal cydnabyddedig ledled y byd.”  Athro W Shipley, Prifysgol Harvard ac Ysbyty Cyffredinol Massachusetts, Boston

Mwy o wybodaeth