Astudiaeth achos

Nôl i bynciau     Nôl i brifysgolion

Mynd i’r afael â phroblem masnachu pobl

Ymchwil ar gyfraith mudo yn llywio polisi a deddfwriaeth ryngwladol

Yn ôl adran wladol yr Unol Daleithiau, mae 600,000-800,000 o bobl yn cael eu masnachu ar draws ffiniau rhyngwladol bob blwyddyn, ac mae o leiaf 20% ohonynt yn blant.

Mae gwaith yr Athro Piotrowicz o Brifysgol Aberystwyth yn mynd i’r afael â phroblem masnachu pobl trwy amlinellu cyfrifoldebau hawliau dynol gwladwriaethau tuag at bobl sydd mewn perygl o gael eu masnachu. Mae ei waith eisoes wedi dylanwadu ar y canllawiau a gyhoeddwyd gan UNHCR (Uchel Gomisiynydd y Cenhedloedd Unedig dros Ffoaduriaid) sydd wedi effeithio’r ffordd y mae gwladwriaethau’n delio â’r sawl sydd mewn perygl o gael eu masnachu.

Mae erthygl yn Intercultural Human Rights Law Review, a ysgrifennwyd gan Piotrowicz, yn dadansoddi natur gyfreithiol masnachu ac yn dangos ei bod yn bennaf yn weithred droseddol ag iddi ddimensiwn hawliau dynol. Fe’i penodwyd yn ymgynghorydd i’r OSCE (Sefydliad dros Ddiogelwch a Chydweithio yn Ewrop) sy’n edrych ar fater peidio cosbi dioddefwyr masnachu. Arweiniodd hynny at gyhoeddi canllaw pwysig ar gyfer erlynyddion a barnwyr ar y mater.

Mae Piotrowicz hefyd wedi dylanwadu deddfwriaeth a pholisi ar fasnachu yn yr Undeb Ewropeaidd trwy fod yn aelod o Grŵp Arbenigwyr y Comisiwn Ewropeaidd. Bydd hyn yn cael effaith uniongyrchol ar y ffordd y mae gwladwriaethau yn trin dioddefwyr masnachu.

“Gwnaeth [Ryszard Piotrowicz] gyfraniad hollbwysig i waith a thrafodaethau’r Grŵp trwy ei arbenigedd cyfreithiol.” Dr Baerbel Uhl, Cadeirydd Grŵp Arbenigwyr y Comisiwn Ewropeaidd

Mwy o wybodaeth