Astudiaeth achos

Nôl i bynciau     Nôl i brifysgolion

Model hyfforddiant arweinyddiaeth Bangor yn torri cyfraddau gwastraff ac yn gwella arferion hyfforddi yn y Fyddin Brydeinig

Y model yn cael ei ddefnyddio hefyd gan y Lluoedd Arfog yng Nghanada a’r UDA

Mae natur lafurus hyfforddi darpar aelodau’r lluoedd arfog wedi arwain at lefelau gwastraff uchel oherwydd methiant neu dynnu’n ôl, a bu’n broblem i’r Lluoedd Arfog erioed. Cafodd rhaglen deng mlynedd o ymchwil o ansawdd uchel a ariannwyd gan y Weinyddiaeth Amddiffyn (MoD) ei chynnal gan ymchwilwyr yn y Sefydliad ar gyfer Rhagoriaeth Ymchwil mewn Chwaraeon ac Ymarfer (IRESE) ym Mhrifysgol Bangor. Canolbwyntiodd yr ymchwil ar fanteision hyfforddi swyddogion heb gomisiwn sy’n gyfrifol am ddarparu hyfforddiant i ddarpar aelodau’r lluoedd arfog ar sgiliau arweinyddiaeth a hyfforddi trawsnewidiol. Arweiniodd hyn at ddarparu hyfforddiant ar draws tri o’r Lluoedd Arfog, ffurfio sefydliad hyfforddiant newydd, corff tri-gwasanaeth newydd ar gyfer monitro a hyfforddiant, gwella iechyd meddwl darpar aelodau a thorri cyfraddau gwastraff i fyny at 15%.

Mae model hyfforddiant arweinyddiaeth Bangor yn parhau i gael ei ddefnyddio ar gyfer darparu’r holl hyfforddiant arweinyddiaeth ar gyfer y Lluoedd Arfog yn y DU ac mae hefyd wedi cael ei ddefnyddio gan y Lluoedd Arfog yng Nghanada a’r UDA.

“…roedd ymchwil a wnaed gan yr Athro Hardy yn ddylanwad pwysig ar Is-adran Recriwtio a Hyfforddiant y Fyddin…” Uwch Swyddog, Y Fyddin Brydeinig

Mwy o wybodaeth