Astudiaeth achos

Nôl i bynciau     Nôl i brifysgolion

Darlunio Lloegr

Ymchwil yn dangos fod archwaeth cynyddol am hunaniaeth Seisnig

Mae staff gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd wedi gwneud gwaith ymchwil ar newid yn hunaniaethau gwleidyddol ac agweddau cyfansoddiadol yn Lloegr sydd wedi symbylu trafod cyhoeddus helaeth ar statws Lloegr o fewn y DU; cafodd y gwaith ddylanwad uniongyrchol ar adroddiad i Dŷ’r Cyffredin ar Ganlyniadau Datganoli (Comisiwn MaKay); a dylanwadodd ar syniadau cyfansoddiadol y Blaid Lafur.

Gan gydweithio gyda Phrifysgol Caeredin a’r Sefydliad Ymchwil Polisi Cyhoeddus (IPPR), cynlluniodd yr Athrawon Wyn Jones, Scully a Wincott,  y ‘Future of England Survey’ (FoES) i archwilio i ba raddau roedd pobl yn ystyried eu hunain yn Saeson, yn diffinio Lloegr fel eu cymuned wleidyddol, ac a oeddent yn awyddus i weld trefniant sefydliadol yn benodol ar gyfer Lloegr i adlewyrchu’r ymdeimlad hon o gymuned.  Canfu canlyniadau’r arolwg a gwaith dilynol fod cefnogaeth sylweddol a chynyddol o blaid rhoi cydnabyddiaeth benodol i Loegr yn nhrefniadau llywodraethu’r DU a dicter cynyddol oherwydd y canfyddiad fod datganoli wedi rhoi’r Alban mewn sefyllfa freintiedig o fewn y DU, teimlad a alwyd yn ‘devo-anxiety’.
Helpodd cyfraniad yr IPPR sicrhau cyhoeddusrwydd i’r casgliadau a hwyluso trafodaethau gydag uwch swyddogion yn y Blaid Lafur, ac mae casgliadau’r gwaith ymchwil wedi symbylu trafodaeth gyhoeddus eang a chryn sylw ar y cyfryngau, gan gynnwys dadansoddiadau gan rai o’r prif sylwebwyr.

Mwy o wybodaeth