Astudiaeth achos

Nôl i bynciau     Nôl i brifysgolion

Cyfrannu at ganfyddiadau pobl o ddylanwad newid hinsawdd ar gruglwythi ia’r Ddaear

Tîm Aberystwyth yn cyflwyno’u hymchwil newid hinsawdd i’r byd

Mae miliynau o bobl yn gwybod mwy am newid hinsawdd a’i effaith ar y blaned diolch i waith maes ymchwilwyr yng Nghanolfan fyd-flaenllaw Rhewlifeg Daearyddiaeth a Gwyddorau’r Ddaear Aberystwyth (CfG). Mae eu gwaith wedi gwella’n ddramatig ein gallu i ragweld ymateb cruglwythi ia’r Ddaear i newid hinsawdd yn y dyfodol.

Ymhlith eu llwyddiannau niferus tîm y CfG yw y rhaglen ddogfen arloesol, Frozen Planet (BBC), gyda’r pennod olaf, On Thin Ice, lle yr heriodd Syr David Attenborough gymdeithas i ddygymod â newid hinsawdd, yn cael ei wylio gan 10.85 miliwn o wylwyr yng ngwledydd Prydain yn unig.

Mae staff y CfG wedi ymddangos hefyd ar nifer o storïau newyddion ar rwydweithiau teledu’r byd, gan gynnwys y BBC, Sky News, CNN, NBC, ac ITN, ac ysgrifennwyd erthyglau gafaelgar am eu hymchwil yn y cyfryngau print.

Mae’r cyflawniadau hyn, ynghyd â rhaglen o ddarlithiau, a phresenoldeb cryf ar-lein ac yn y cyfryngau cymdeithasol, yn golygu fod ymchwil gwyddonol y CfG wedi dylanwadu ar feddwl degau o filiynau o bobl am effeithiau newid hinsawdd.

“Diolch ichi am raglen oedd yn addysgiadol ac yn ysbrydoledig imi a’m mab 10 oed.” Adborth gwyliwr, Frozen Planet

Mwy o wybodaeth