Astudiaeth achos

Nôl i bynciau     Nôl i brifysgolion

Celloedd Solar y Genhedlaeth Nesaf ar gyfer y Gofod – Ysgafn a Hyblyg

Prifysgol Glyndŵr yn arloesi mewn gwaith ymchwil cyffrous mewn i dechnoleg cellau haul

Mae Canolfan Ymchwil Ynni Heulol (CSER) Prifysgol Glyndŵr yn arwain prosiect ymchwil newydd gyda’r nod o ddatblygu technoleg celloedd solar arloesol i’w defnyddio yn y Gofod. Mae’r prosiect yn uno partneriaid academaidd cydweithredol o Brifysgol Surrey a’r partneriaid diwydiannol Qioptiq Space Technology Ltd (QST) a Surrey Satellite Technology Ltd.

Mae’r tîm ymchwil yn profi dichonoldeb datrysiad ynni ysgafn, hyblyg a rhad er mwyn cwrdd â gofynion newydd cymwysiadau gofod newydd megis gyriant trydan solar a phŵer seiliedig-ar-ofod. Mae’r newid sylweddol yma mewn cost a phwysau celloedd solar gofodol yn bosibl trwy gyfuno technoleg haen denau arloesol CSER a gwydr gorchudd gofod-gymhwysol tra thenau QST.

“Mae hwn yn brosiect cyffrous sy’n adeiladu ar allu unigryw tîm CSER i ddyddodi defnyddiau celloedd solar gan ddefnyddio dyddodiad anwedd cemegol. Mae gennym bartneriaeth gref iawn a fydd yn siŵr o gyflenwi technoleg ynni solar newydd ar gyfer y farchnad ofodol brysur gynyddol.” Yr Athro Stuart Irvine, Prifysgol Glyndŵr

Mwy o wybodaeth