Astudiaeth achos

Nôl i bynciau     Nôl i brifysgolion

Perfformiad tra-chywir

Mae prosiectau wedi cymell perfformwyr ac arweinwyr i addasu eu dulliau perfformio

Er gwaethaf honiadau yn y cyfryngau, mae perfformiadau o gerddoriaeth o’r ’18fed Ganrif hir’ wedi bod yn brin o fanwl-gywirdeb hanesyddol a chafodd technegau gwirioneddol o’r ‘cyfnod’ eu camliwio’n sylweddol. Mae Ysgol Gerdd Prifysgol Caerdydd wedi ceisio hyrwyddo technegau ‘hanesyddol’ seiliedig ar dystiolaeth er mwyn gwella dealltwriaeth perfformwyr a gwrandawyr ym mhedwar ban byd.

Mae prosiectau dan arweiniad yr Athro Robin Stowell wedi ceisio adfer dulliau perfformio gwreiddiol ar gyfer cerddoriaeth o’r ’18fed Ganrif hir’ (fel arfer, 1688-1815). Roedd Stowell yn bryderus fod perfformiadau o gerddoriaeth o’r cyfnod hwnnw yn brin o fanwl-gywirdeb hanesyddol (e.e. technegau bysedd, arddulliau bwa, y defnydd o vibrato ac elfennau mynegiannol eraill). Trwy gyhoeddiadau, sgyrsiau, darlithiau a gweithdai ar y cyd ag arweinwyr a pherfformwyr, mae Stowell wedi taflu goleuni ar arferion chwarae a thanio dychymyg. Mae ei waith wedi dylanwadu ar berfformwyr ac arweinwyr i addasu eu dulliau perfformio ac elwa o arddulliau technegau llinynnol y cyfnod a materion arferion perfformio cyffredinol y mae wedi’u hyrwyddo.  Dylanwadodd ar arddulliau chwarae mewn cydweithrediadau perfformio a recordio masnachol gyda’r feiolinydd Patricia Kopatchinskaja o Moldofa a’r Americanes Jacqueline Ross ac arfogodd gynulleidfaoedd gyda’r wybodaeth i ddeall a gwerthfawrogi’r mewnwelediadau newydd a ddatgelwyd. Cafodd y recordiadau canlyniadol groeso cynnes iawn, ac enillodd dehongliad Kopatchinskaja o Concerto Beethoven i’r Ffidil Op.61 gydnabyddiaeth ‘Disg Gerddorfaol Cylchgrawn BBC Music 2010.’

“Dehongliad ffres a chyffrous o waith cyfarwydd…un o’r dehongliadau mwyaf symbylus a phryfoclyd [o waith Beethoven] a recordiwyd ar ddisg erioed.” Cylchgrawn BBC Music yn trafod recordiad Patricia Kopatchinskaja o Concerto Beethoven i’r Ffidil

Mwy o wybodaeth