Astudiaeth achos

Nôl i bynciau     Nôl i brifysgolion

Addysgu’r cyhoedd drwy ‘The Story of Wales’

Gwaith ar y cyd rhwng BBC Cymru Wales a Y Brifysgol Agored yng Nghymru’n arwain at ehangu mynediad at addysg pellach

‘The Story of Wales’, a gyflwynwyd gan Huw Edwards, oedd y tro cyntaf i ni weld cydweithrediad uniongyrchol rhwng BBC Cymru Wales a’r Brifysgol Agored yng Nghymru. Roedd y gyfres chwe rhan yn edrych ar hanes Cymru ac er mwyn ymestyn ei chyrhaeddiad a chyrraedd cynulleidfaoedd gwahanol, cydgynhyrchodd y partneriaid ‘The History of Wales’, cyfres ategol ar BBC Radio Wales.

Ategwyd ‘The Story of Wales’ hefyd ag adnoddau addysgol agored yn ymwneud â’r cynnwys ar OpenLearn, gyda’r bwriad o sbarduno trafodaeth ar-lein barhaus am y gyfres a darparu rhagor o gynnwys yn ymwneud â Chymru. Roedd llyfryn dan y teitl ‘Icons of Wales’ ar gael yn rhad ac am ddim ar OpenLearn, a derbyniwyd 7,000 o geisiadau am gopi yn dilyn y darllediadau. Gan ddefnyddio’r llyfryn hwn, fel rhan o’r rhaglen ehangu mynediad, darparodd y Brifysgol Agored yng Nghymru 12 gweithdy mewn safleoedd hanesyddol, llyfrgelloedd lleol a chanolfannau dysgu cymunedol ledled Cymru. Roedd y rhain yn rhoi cyfle i gynulleidfaoedd gymryd rhan mewn digwyddiadau wyneb yn wyneb yn ymwneud â’r gyfres ac i gymryd rhan mewn dadleuon a thrafodaethau.

Llwyddodd ‘The Story of Wales’ i ysgogi addysg gyhoeddus ymhlith cynulleidfaoedd mawr. Cafodd y gyfres y ‘Mesur Gwerthfawrogiad 1af’ gan y gwylwyr a chafodd ei henwebu ar gyfer 4 gwobr BAFTA Cymru. Yn ychwanegol at hyn, yn dilyn y gyfres cofrestrodd 90 yn rhagor o fyfyrwyr ar un o fodiwlau credyd y Brifysgol Agored yng Nghymru ar hanes Cymru. Erbyn hyn mae’r gyfres yn cael ei defnyddio gan Lywodraeth Cymru fel rhan o’r porth dysgu ‘Hwb’ i ysgolion, gan ddarparu llwyfan dysgu digidol i gefnogi sefydliadau addysgol ledled Cymru a chynnwys amrywiaeth eang o adnoddau addysgol.

“Rwy’n falch o weld partneriaeth y Brifysgol Agored a’r BBC yng Nghymru’n ffynnu… mae’r gyfres hon yn mynd ag addysg oedolion a darlledu o safon i lefel newydd … mae’n rhywbeth i’w drysori.” Huw Lewis AC, Gweinidog Addysg a Sgiliau, Llywodraeth Cymru