Astudiaeth achos

Nôl i bynciau     Nôl i brifysgolion

Diwygio polisi bwyd ysgol

Gall menter drawsnewid prydau ysgol i wella bwyd ar gyfer plant

Dangosodd yr Athro Kevin Morgan a’r Dr Roberta Sonnino o Brifysgol Caerdydd sut y gellid diwygio’r gadwyn bwyd ysgol yng ngwledydd Prydain trwy greu gwell system gaffael oedd yn cysylltu cynhyrchu bwyd lleol gyda defnydd lleol.

Arweiniodd eu hymchwil, oedd yn defnyddio profiad yn Ewrop a Gogledd America, at ddiwygio polisi cyhoeddus ar lefelau cenedlaethol a lleol ar draws gwledydd Prydain. Helpodd gyfrannu at Bartneriaeth ‘Food for Life’ yn Lloegr, a drawsnewidiodd brydau mewn miloedd o ysgolion, gan gyrraedd mwy na 500,000 o blant.

Mae’r canlyniadau cychwynnol yn dangos y gwnaeth y fenter wahaniaeth gwirioneddol, a bod mwy o blant ysgolion cynradd yn enwedig yn bwyta pump y dydd. Yng Nghymru, parodd yr ymchwil i Lywodraeth Cymru ddiwygio’r polisi bwyd ysgol, ‘Blas am Oes.’

Mae Rhaglen Bwyd y Byd y Cenhedloedd Unedig wedi gwneud defnydd helaeth o’r ymchwil wrth iddi baratoi ei rhaglen caffael creadigol ei hun, ‘Purchase for Progress.’

“Prif werth yr ymchwil hwn yw’r ffyrdd y mae wedi galluogi cymuned polisi bwyd ysgol ar lefelau lleol a chenedlaethol i ddeall prif elfennau system bwyd ysgol iachach a mwy cynaliadwy.” Dr Roberta Sonnino, Prifysgol Caerdydd

Mwy o wybodaeth