Astudiaeth achos

Nôl i bynciau     Nôl i brifysgolion

Ail-lunio trafodaeth ar bolisi cyffuriau: Effeithio ar drafodaethau lefel uchel ar reolaeth cyffuriau yn rhyngwladol

Ymchwil yn gwella dealltwriaeth o bolisi rheoli cyffuriau rhyngwladol

Erbyn hyn ceir gwerthfawrogiad cynyddol o gymhlethdodau marchnadoedd cyffuriau anghyfreithlon a’r heriau sy’n gysylltiedig ag ymatebion polisi sy’n ceisio eu hymladd. Ar yr un pryd mae’r drafodaeth ar bolisi wedi tueddu symud i ffwrdd o’r hyn a alwyd hyd yn hyn yn ‘rhyfel ar gyffuriau’.

O fewn y cyd-destun hwn, mae ymchwil ym Mhrifysgol Abertawe wedi gwella ein dealltwriaeth o newidiadau polisi mewn trafodaethau lefel-uchel ar bolisi rheoli cyffuriau rhyngwladol. Yn benodol felly, arloesodd gysyniadau sy’n helpu esbonio’r tensiynau cynyddol rhwng confensiynau rheoli cyffuriau cyffredinol y Cenhedloedd Unedig a pholisïau cenedlaethol ar gyffuriau a reolir sy’n gwyro oddi wrth waharddiadau cosbol; gan ymgorffori arferion lleihau niwed yn ogystal â dad-droseddoli meddiant canabis at ddefnydd personol.

Wrth weithio i ail-lunio’r drafodaeth ar bolisi cyffuriau, roedd yr ymchwil yn helpu gwneuthurwyr polisi i ystyried dulliau arloesol sy’n ceisio lleihau nifer o niweidiau sy’n deillio o ddefnyddio cyffuriau.

“Yn y blynyddoedd diwethaf rhoddwyd mwy a mwy o sylw i’r drefn ar gyfer rheoli cyffuriau…mae’r ymchwil hwn yn cynnig fframwaith gwyddonol arloesol ar gyfer deall sut mae’r newidiadau polisi sy’n deillio o hynny yn effeithio ar y system reolaeth fyd-eang ac mae’n ddarllen hanfodol i unrhyw un sy’n ymddiddori yn neu’n rhan o’r drafodaeth ar bolisi cyffuriau.” Ei Ardderchowgrwydd Medina-Mora, Llysgennad Mecsico i UDA

Mwy o wybodaeth