Astudiaeth achos

Nôl i bynciau     Nôl i brifysgolion

Ymchwil yn ailfeddwl trefniadau gwaredu gwastraff niwclear

Mae gwaredu gwastraff niwclear lefel uchel yn ddiogel yn fater byd-eang. Mae cyfleusterau storio dros dro ar gael ar draws y byd, ond mae Prifysgol Caerdydd wedi bod yn ceisio datblygu ateb mwy hirdymor fyddai’n dderbyniol i lywodraethau ac awdurdodau niwclear.

Mae ymchwilwyr yng Nghanolfan Ymchwil Geoamgylcheddol yr Ysgol Beirianneg, gyda chefnogaeth gan raglen EURATOM y Comisiwn Ewropeaidd, wedi datblygu model i efelychu ymddygiad storfa gwastraff niwclear dros gyfnod o amser, gan helpu deall sut mae rhwystrau’n perfformio wrth waredu gwastraff niwclear. Aeth casgliadau’r model ymlaen i ddylanwadu ar gynllunio ac adeiladu nifer o gyfleusterau storio gwastraff niwclear rhyngwladol newydd. Cafodd y prosiect gryn effaith ar ddylunio peirianegol, buddsoddiad economaidd a pholisi cyhoeddus. Defnyddiwyd y meddalwedd gan Awdurdodau Gwaredu Gwastraff Niwclear Rhyngwladol, ac mae gwaith y GRC wedi cyfrannu at gynllunio ac adeiladu storfeydd newydd yn Sweden a’r Ffindir.

“Mae’r datblygiad hwn yn newyddion da i’r Ffindir ac i’r byd… bydd yn cynnig dewisiadau i genhedloedd eraill sy’n ceisio rheoli gweddillion tanwydd yn gyfrifol a chynaliadwy.” Yukiya Amanom, Cyfarwyddwr Cyffredinol yr Asiantaeth Ynni Atomig Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth