Astudiaeth achos

Nôl i bynciau     Nôl i brifysgolion

Datgelu Hanes Celfyddyd Perfformio yng Nghymru

Cyfrannu at gyflwyno, cadwraeth a dealltwriaeth gyffredinol o gelfyddyd perfformio yng Nghymru

Mae ymchwil yr Athro Heike Roms i hanes celf perfformio yng Nghymru wedi cyfrannu at arferion proffesiynol ymarferwyr celf a sefydliadau diwylliannol yng Nghymru. Cychwynnwyd prosiect What’s Welsh for Performance (WsWfP) yn 2005 ac mae’n bwriadu casglu cofnod cynhwysfawr o gelf perfformio ac arferion celf avant-garde cysylltiol yng Nghymru yn ystod rhan olaf yr 20fed Ganrif.

Mae’r prosiect wedi cynnwys ymchwil manwl a gynhaliwyd mewn mwy na hanner cant o archifau a chasgliadau personol, gan leoli a digideiddio bron i 5,000 o ddogfennau yn gysylltiedig â chelf perfformio yng Nghymru. Mae’r ymchwil hwn wedi cael ei gyfnerthu gan raglen helaeth o hanes llafar yn cynnwys hanner cant o gyfweliadau gydag arlunwyr, gweinyddwyr a chyn aelodau cynulleidfaoedd.

Datgelodd yr ymchwil ran bwysig o hanes celf yng Nghymru a gafodd ei ddiystyru, ac mae wedi dylanwadu ar y ffordd y caiff celf perfformio yng Nghymru heddiw ei chreu, ei hariannu, ei gweinyddu, ei harddangos a’i chadw.

Bu BBC Cymru hefyd yn ymgynghori ag ymchwilwyr WsWfP ar gelf diwedd yr 20fed Ganrif yng Nghymru ar gyfer y gyfres ‘Picturing the Century’ yn 2010, a rhoddasant wybodaeth i Bwyllgor Celfyddydau Gweledol yr Eisteddfod Genedlaethol ar berfformiadau blaenorol ar gyfer Eisteddfodau 2011 a 2012.

“Yn ei dro mae’r gwaith wedi symbylu sefydliadau cyhoeddus i lwyfannu arddangosfeydd pwysig newydd a chyflwyno deunydd i’r cyhoedd. Bu hynny’n wir am yr Amgueddfa Genedlaethol yn arbennig trwy arddangosiadau yn ei hadain newydd a ddeilliodd o ymchwil Heike Roms […]” Cyfarwyddwr Celfyddydau, Cyngor Celfyddydau Cymru

Mwy o wybodaeth