Astudiaeth achos

Nôl i bynciau     Nôl i brifysgolion

Diogelwch mewn Niferoedd: Gwella diogelwch dognau cyffuriau byd-eang

Amgylchedd ar-lein yn gwella cymhwysedd myfyrwyr

Mae camgymeriadau gyda chyfrif dognau cyffuriau yn broblem fyd-eang all wneud drwg mawr i gleifion. Mae sgîl gwmni Prifysgol De Cymru Authentic World Ltd wedi datblygu “safeMedicate®, sef amgylchedd ar-lein er mwyn cefnogi’r gwaith o ddatblygu hyfedredd wrth gyfrif dognau cyffuriau o dan amgylchiadau go iawn.

Mae safeMedicate®  yn ffrwyth 23-mlynedd o ymchwil ‘o’r fainc i erchwyn y gwely’ rhyngwladol. Mae’n ail-greu problemau cyfrif dognau yn y byd go-iawn mewn amgylchedd ar-lein dilys. Mae’n cefnogi ac asesu gweithwyr gofal iechyd a myfyrwyr yn eu gwaith yn: deall problemau dogni, cyfrif dognau cyffuriau, a mesur dognau cyffuriau yn fanwl-gywir, er enghraifft, mewn rhith chwistrellwyr ac ati.

Mae 65% o raglenni nyrsio israddedig gwledydd Prydain, a 150,000 o fyfyrwyr ac ymarferwyr gofal iechyd mewn wyth gwlad ar draws pum cyfandir yn defnyddio safeMedicate®. Mae’r ymchwil hefyd wedi dylanwadu ar waith rheoleiddio yn seiliedig ar dystiolaeth.

Mae hyfedredd myfyrwyr yn gwella’n sylweddol ar ôl defnyddio safeMedicate®.

“Mae mathemateg yn bwnc mor gymhleth ac rydw i’n anobeithiol ynddo – ond mae defnyddio rhaglen safeMedicate wedi gwella fy hyder a’m gallu yn bendant…

…mae’r adborth yn wych… os ydw i’n gwneud camgymeriad gallaf weld ble y digwyddodd fy nghamgymeriadau – allwch chi ddim gwneud hynny ar ward.” Myfyriwr ym Mhrifysgol De Cymru

 

Mwy o wybodaeth