Astudiaeth achos

Nôl i bynciau     Nôl i brifysgolion

Canolfan Adrodd Storïau yn Cysylltu Cymunedau

Prosiect ymchwil yn ail-gysylltu cymunedau gyda materion newid amgylcheddol

Canolfan George Ewart Evans ar gyfer Adrodd Storïau yw’r unig ganolfan ymchwil academaidd yng ngwledydd Prydain sy’n canolbwyntio ar astudio adrodd storïau a’r defnydd a wneir ohono. Craidd gwaith y Ganolfan yw awydd i gysylltu cymunedau budd a symbylu trafodaeth trwy adrodd storïau er mwyn ceisio meithrin cyd-ddealltwriaeth. Mae prosiectau ymchwil diweddar wedi canolbwyntio ar gysylltu cymunedau gyda materion newid amgylcheddol, gan gynnwys dulliau naratif.

Casglodd a churadodd ‘Project Aspect’ storïau am brofiadau a dealltwriaeth pobl o bob math o newid hinsawdd, ac fe’u cyflwynwyd trwy gyfryngau digidol sydd wedi’u hanelu’n uniongyrchol at ddylanwadu trafodaethau, dealltwriaeth a pholisi cyhoeddus. Cyflwynwyd y casgliadau ymchwil i uwch aelodau staff yn Adran Ynni a Newid Hinsawdd Llywodraeth y DU a chawsant eu cydnabod yn gyfraniad hollbwysig i faes cyfathrebu newid hinsawdd.

Roedd hwn yn brosiect cydweithredol rhwng Prifysgol De Cymru, Prifysgol Falmouth a  White Loop Media. Fe’i hariannwyd gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau.

“Beth sy’n ddiddorol am ddull Aspect o weithio yw, er bod y cyfrwng yn apelio ar lefel ddiwylliannol – ffilmiau, adrodd storïau, a hanesion am y byd o’n cwmpas – fod t ffilmiau hefyd yn rhoi ar waith egwyddorion da cyfathrebu newid hinsawdd” Adam Corner, theguardian.com, 18 Mawrth 2013.

Mwy o wybodaeth