Astudiaeth achos

Nôl i bynciau     Nôl i brifysgolion

Cefnogi Ffermwyr a Masnachwyr yn Y Swdan

Ymchwil yn cyfrannu at ddiogelwch bwyd
Defnyddiwyd gwm Acacia (Gwm Arabaidd) er 4000 B.C.E mewn colur ac inc, ac yn asiant yn y broses o berarogli cyrff. Fe’i defnyddir heddiw mewn sypynnau mawr yn emylsydd bwyd, ond o gofio pryderon y diwydiant am ansawdd a materion eraill, arweiniodd Prifysgol Glyndŵr ymchwil i ddatblygu safonau diwydiannol a system ardystio er mwyn creu’r hyder oedd ei angen er mwyn gallu parhau i ddefnyddio’r cynnyrch hwn ar gyfer cynhyrchu bwyd.

Roedd y diwydiant bwyd yn awyddus iawn i ymchwilwyr archwilio nifer o ffactorau gwahanol allai effeithio gwm Acacia, gan gynnwys lleoliad, y math o bridd ac oed y goeden ynghyd ag amser casglu, sychu, storio a phrosesu, sydd oll yn amrywio ansawdd gwm Arabaidd o sypyn i sypyn.

Y nod oedd dod o hyd i ffordd o reoli amrywiadau a datblygu fformwleiddiadau newydd fyddai’n galluogi’r Brifysgol i ddatblygu safonau diwydiannol ar gyfer gwm Arabaidd: union brotocolau oedd yn caniatau mesuriadau cyflym, manwl-gywir a dibynadwy o’r nodweddion strwythurol sy’n gysylltiedig ag emylsyddion da a gwael, a chyflwyno tystysgrif yn cadarnhau priodweddau’r defnyddiau a brofwyd.

Mae cwmnïau bydeang fel Nestlé wedi defnyddio gwasanaeth dadansoddol y Brifysgol, ac mae ymchwilwyr wedi helpu sefydlu canolfannau i gefnogi cwmnïau yn Y Swdan i wella eu trefniadau sicrhau ansawdd.

“Mae’r gwaith gyda’r Brifysgol nid yn unig wedi helpu ein cwmni i wella ein cynhyrchion ond mae hefyd wedi golygu ein bod yn cynhyrchu mwy.” Hashim Eldigair, Cadeirydd NOPEC Development Co Ltd, Y Swdan

Mwy o wybodaeth