Astudiaeth achos

Nôl i bynciau     Nôl i brifysgolion

Mynd i’r afael â HIV yn Ne Affrica trwy gomics

Fyrdd creadigol o dorri tabŵs am glefyd

Mae gan dros 5.6m o bobl yn Ne Affrica HIV/AIDS, a chofnodwyd y niferoedd uchaf yn KwaZulu-Natal. Oherwydd tabŵs sy’n atal trafod agored, caiff plant eu hamddifadu o wybodaeth glir am risgiau a dulliau atal, er eu bod yn rhywiol weithredol yn ifanc iawn.

Cydweithiodd yr elusen addysgol WhizzKids United gyda’r Dr Lisa El Refaie o Brifysgol Caerdydd i gynnal cyfres o weithdai i ddysgu arddegwyr yn y rhanbarth sut i wneud comics.

Oherwydd y gweithdai, roedd arddegwyr â HIV/AIDS neu mewn perygl o’u cael yn gallu lleisio eu teimladau. Siaradodd llawer o bobl oedd yn HIV+ am y tro cyntaf am eu problemau gyda rhwydweithiau cefnogaeth cyfoedion newydd, gan deimlo’n llai ynysig a gwneud gwell defnydd o feddyginiaeth. Caiff llyfryn o’r comics gorau ei ddosbarthu i arddegwyr yn Edendale, ac mae hynny’n helpu denu pobl ifanc at raglenni clinigau iechyd ac addysgol yr elusen.

Roedd y gweithdai mor llwyddiannus fel y defnyddiwyd yr un model yng nghanolfan Whizzkids United yng Ngogledd Ghana, ac arweiniodd hynny at gynhyrchu llyfryn gwybodaeth am Ebola i’w ddosbarthu mewn nifer o wledydd yng Ngorllewin Affrica.

“Roedd y canlyniadau’n rhyfeddol, ac adroddodd yr arddegwyr nifer o storïau teimladwy iawn am y tro cyntaf.” Dr Lisa El Refaie, Prifysgol Caerdydd

Mwy o wybodaeth