Astudiaeth achos

Nôl i bynciau     Nôl i brifysgolion

Datblygu caenau newydd ar gyfer Tata Steel Europe trwy waith ymchwil cydweithredol

Creu caenau dur newydd trwy bartneriaeth rhwng prifysgol a diwydiant yn arwain at lwyddiant academaidd a masnachol

Wedi iddi gydweithio am bron i ganrif gyda’r sector metelau, mae Prifysgol Abertawe wedi datblygu caenau metelig sy’n gwrthsefyll cyrydiad o ansawdd mor uchel nes eu bod yn cael eu gwerthu ‘n fasnachol i gwmnïau byd-eang fel General Electric, Tata a Tokyo Electric Power, a gellir eu cynnig gyda gwarantau 40 mlynedd.

Mae’r ymchwil wedi denu buddsoddiadau sylweddol o ffynonellau cyhoeddus a masnachol, gan arwain at bartneriaethau gyda diwydiant, yn bennaf felly Tata, a chydweithio gyda sefydliadau academaidd eraill, gan gynnwys Prifysgol Rhydychen ac Imperial College Llundain.

Un o’r effeithiau mwyaf fu’r un economaidd: mae’r arloesiadau cynnyrch a ddefnyddir yn y diwydiant adeiladu, ac mewn dyfeisiau fel newidyddion a moduron, wedi cefnogi cannoedd o swyddi gweithgynhyrchu ac wedi cynorthwyo llif iachus o brifysgolion i ddiwydiant a’r sector metelau.

Mae Prifysgol Abertawe yn arwain hefyd ar ymchwil i ddeunydd ffotofoltãig cost isel ar ddur, a chysyniad ‘Adeiladau yn Orsafoedd Pŵer’, sydd hefyd yn cynnig potensial masnachol enfawr.

“Mae ein gwarantau cyrydiad 40 mlynedd yn ganolog i lwyddiant ein cynhyrchion premiwm…. daw hyn yn uniongyrchol o ddealltwriaeth o gyrydu a ffotoddiraddiant a arweinir gan Abertawe.” Cyfarwyddwr Technoleg ac Arloesi, Tata

Mwy o wybodaeth