Astudiaeth achos

Nôl i bynciau     Nôl i brifysgolion

Arsyllfa’r Gofod Herschel : gwaith allestyn gwyddonol a thechnegol

Ymgyrch allestyn yn cyflwyno rhyfeddodau gwyddor y gofod i bobl gyffredin

Mae ymgyrch cysylltiadau cyhoeddus ac allestyn dan arweiniad y tîm a adeiladodd SPIRE, (un o’r tri darn o offer gwyddonol a ddefnyddiwyd ar Arsyllfa’r Gofod Herschel), yn cyflwyno rhyfeddodau gwyddor y gofod i bobl gyffredin ac yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr a pheirianwyr. Mae tîm yr Athro Matt Griffin o Brifysgol Caerdydd, gyda chymorth model graddfa o’r llong ofod, wedi mynd â stori Herschel yn uniongyrchol at fwy na 4,000 o ddisgyblion ysgol, ac mae miloedd yn rhagor wedi dysgu am y prosiect gan eu hathrawon yn yr ystafell ddosbarth.

Mae gwefan allestyn Herschel yng ngwledydd Prydain wedi denu 100,000 o ymwelwyr unigryw, ac mae’r prosiect wedi cael sylw helaeth yn y papurau newyddion difrifol, radio a theledu’r BBC yn ogystal ag yn y wasg ryngwladol.

Mae sgyrsiau cyhoeddus wedi denu dros 6,500 o bobl ac mae miloedd yn rhagor wedi bod i ddigwyddiadau ac arddangosfeydd i glywed am brosiect Herschel.  O’r dechrau llwyddiannus hwn, a chan fod llawer mwy o ddarganfyddiadau gwyddonol eraill i ddod o gronfa arsylwadau Herschel, mae’n argoeli yr aiff y rhaglen allestyn o nerth i nerth.

“Mae grŵp SPIRE wedi llwyddo’n gyson i adnabod y darnau o waith fydd yn estyn allan orau at y cyhoedd, ac maent wedi gallu cyfleu’r diddordeb hwn mewn ffordd ddengar iawn.” Jonathan Amos, BBC

Mwy o wybodaeth