Astudiaeth achos

Nôl i bynciau     Nôl i brifysgolion

Prosiect Llong Ganoloesol Casnewydd

Prosiect Llong Ganoloesol Casnewydd: enghraifft o gadwraeth treftadaeth cymunedol

Dechreuodd Prosiect Llong Ganoloesol Casnewydd yn 2002 pan ddarganfuwyd y llong yn annisgwyl yn ystod gwaith adnewyddu trefol ar lannau’r afon Wysg yng Nghasnewydd yn Ne Cymru. O’r cychwyn cyntaf bu’r prosiect yn enghraifft o gadwraeth treftadaeth cymunedol, a chanolbwynt hynny oedd y nifer fawr o bobl leol a ddaeth ynghyd i ffurfio Cyfeillion Llong Casnewydd.  Ers ei hadfer, mwy o waith astudio a chadwraeth, mae Canolfan Llong Casnewydd, sy’n atyniad i ymwelwyr, wedi mynd â’r stori i gynulleidfa ehangach.

Mae’r prosiect, sy’n gydweithrediad rhwng Nigel Nayling o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Gwasanaeth Amgueddfeydd a Threftadaeth Cyngor Casnewydd, wedi cynhyrchu dulliau newydd o gloddio am longau, gan ei wneud yn brosiect o bwys archaeolegol morwrol rhyngwladol mawr a ddenodd sylw ar draws Ewrop a’r Unol Daleithiau.

Mae’r technegau cofnodi digidol blaengar a’r ymchwil a wnaed wedi creu’r archif digidol unigol mwyaf erioed a gyflwynwyd i’r Gwasanaeth Data Archaeolegol, sef tua 12,200 o ffeiliau a chyfanswm o 124Gb o ddata.

Mae’r prosiect wedi tanio’r gymuned leol wrth i dros 300 o wirfoddolwyr helpu miloedd o oedolion a thros 10,000 o blant ysgol ddysgu am y llong a’i lle yn hanes Casnewydd ac Aber yr afon Hafren.

“Mae’r gwaith arloesol ar y Llong Ganoloesol wedi cynhyrchu cyfoeth o wybodaeth ddiddorol yr ydym wedi gallu’i defnyddio i ddod â’r Llong yn fyw i filoedd o bobl.” Peter Hayward, Cadeirydd Cyfeillion Llong Casnewydd

Mwy o wybodaeth