Astudiaeth achos

Nôl i bynciau     Nôl i brifysgolion

Cynulleidfaoedd ‘Rhwng’ a Chynhyrchu Rhaglenni Teledu Cymraeg: Effeithiau ar Ffyniant Economaidd a Bywyd Diwylliannol

Cynulleidfaoedd ‘rhwng’ yn pennu dyfodol strategol cwmni cynhyrchu rhaglenni teledu

Mae prosiect Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) rhwng Prifysgol Aberystwyth a’r cwmni cynhyrchu rhaglenni teledu, Boomerang+ (sef Boom Pictures erbyn hyn), wedi cynnig ‘cipolwg’ unigryw o blentyndod cyfoes yng Nghymru ac mae wedi llywio arferion creadigol a chyfeiriad strategol Boomerang+ i’r dyfodol.

Roedd ymchwil Dr Merris Griffiths yn cynnwys holiaduron ar-lein rhyngweithiol, gweithdai perfformio/drama a chelf cyfranogol a grwpiau ffocws gyda mwy na 1000 o blant rhwng 7 a 13 oed, sef yr ymarferiad casglu data cyntaf erioed o’i fath gyda phlant Cymraeg eu hiaith.

Gyda dadansoddiad mor fanwl o hoffterau cyfryngol ac arferion y gynulleidfa ‘rhwng’ Gymraeg hon, roedd Boomerang+ yn gallu addasu eu rhaglenni i gynnig mwy o’r hyn  roedd plant eisiau’i weld, yn enwedig felly ym maes rhyngweithio â’r gynulleidfa, cynnwys a hyd yn oed arddull gyflwyno’r doniau ar yr awyr.

Roedd yr ymchwil wedi cryfhau gallu Boomerang+ i dendro am gontractau teledu, hyd yn oed mewn hinsawdd o gystadlu cynyddol a thorri cyllidebau.  Nid oedd yr un o’u cystadleuwyr wedi cynnal astudiaeth gynulleidfa ar y raddfa nac i’r manylder hwn, a rhoddodd y cipolygon a roddodd y prosiect fantais bendant i’r cwmni, gan ddefnyddio data cynulleidfa pendant a chyfoes.

“A ninnau’n gwmni sy’n gweithio yn y diwydiannau creadigol, mae bod yn rhan o’r KTP hwn wedi hoelio a dyfnhau ein gwybodaeth a’n dealltwriaeth o ofynion demograffaidd, technolegol a diwylliannol ein maes busnes ni. Yn gyffredinol, roedd ein profiad ni o’r prosiect yn un defnyddiol iawn.” Dafydd Felix Richards, Cadeirydd Pwyllgor Rheoli Lleol KTP, Boom Pictures

Mwy o wybodaeth