Astudiaeth achos

Nôl i bynciau     Nôl i brifysgolion

Pam mai aur yw’r allwedd i ddyfodol disglair

Pam fod aur yn allwedd i ddyfodol disglair

Mae cynhyrchu deunyddiau cymhleth fel plastig yn creu gormod o wastraff a dim digon o gynnyrch. Bu Prifysgol Caerdydd yn chwilio am ffyrdd o leihau’r cemegau niweidiol a gynhyrchir yn ystod catalysis.

Mae ymchwilwyr yn yr Ysgol Gemeg, dan arweiniad yr Athro Graham Hutchings, wedi darganfod fod gan aur y potensial i achub bywydau, gwella iechyd a glanhau’r amgylchedd. Aur yw’r catalydd gorau ar gyfer creu finyl clorid, y prif gynhwysyn ar gyfer cynhyrchu PVC, a gallai gymryd lle catalydd arian byw sy’n gwneud drwg i’r amgylchedd. Cafodd defnyddio aur yn gatalydd ar gyfer cynhyrchu VCM ei gymeradwyo gan Johnson Matthey.

Ymgorfforwyd y casgliadau yn y drafodaeth bolisi fyd-eang ynghylch defnyddio arian byw a’r peryglon i’r amgylchedd. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar-lein.

“Dyma’r tro cyntaf mewn tua 50 mlynedd inni weld newid llwyr yn fformwleiddiad catalyddion yn cael ei werthuso ar gyfer cynhyrchu’r swmp gemegyn hwn.” Dr Peter Johnston, Ymgynghorydd Gwyddonol o Johnson Matthey

Mwy o wybodaeth