Radio Ysbyty Sain Rookwood

Dyma Lisa Newberry, Dirprwy Gyfarwyddwr Prifysgolion Cymru, yn siarad am ei phrynhawn o wirfoddoli gyda radio ysbyty ‘A dyna’r tywydd gan Sain Rookwood!’ Gyda’r geiriau anfarwol hynny, roedd Elaine Paige Prifysgolion Cymru wrthi’n darlledu 2 awr o ganeuon theatr gerdd … »

darllen mwy »

Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol yng Nghymr

Kieron Rees, Cynghorydd Polisi Prifysgolion Cymru, yn trafod rôl Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol yng Nghymru. Yn ddiweddar cyhoeddodd pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau Cynulliad Cenedlaethol Cymru ymchwiliad i Bartneriaethau Sgiliau Rhanbarthol yng Nghymru, a bydd yn derbyn tystiolaeth gan amryw o … »

darllen mwy »

Am newyddion hŷn ewch i'r Archif