Prifysgolion Cymru

HEWLogo

Y corff cynrychioliadol ar gyfer sefydliadau addysg uwch Cymru – yn hyrwyddo buddiannau prifysgolion yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol. Gyda’i boblogaeth amrywiol o fyfyrwyr o bedwar ban byd, mae’r sector addysg uwch yng Nghymru yn cyffwrdd pob rhan o gymdeithas – o’i bwysigrwydd canolog i les cymdeithasol a diwylliannol y genedl hyd at danio’r economi wrth greu swyddi, gwaith ymchwil o safon fyd-eang ac arloesi heb ei ail.

Er mwyn dysgu mwy am Prifysgolion Cymru – a chyfraniad ehangach y sector – dewisiwch bwnc ar ochr dde’r dudalen hon.