Newyddion

Prifysgolion Cymru’n lansio calendr adfent i ddathlu cyfnod yr ŵyl!

Mae Prifysgolion Cymru wedi rhoi cychwyn ar hwyl yr ŵyl gyda chalendr adfent yn llawn enghreifftiau o sut mae prifysgolion Cymru yn gwneud cyfraniad cadarnhaol i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Gwasgwch ar eicon y goeden Nadolig werdd ar ochr dde eich sgrin a thu ôl pob un o’r drysau fe welwch stori, llun, ffeithlun neu astudiaeth enghreifftiol yn amlygu rhai o weithgareddau diweddar ein prifysgolion. A chofiwch, chewch chi ddim neidio’n syth i rif 24!

Gobeithiwn y mwynhewch ein nodwedd a Nadolig Llawen gan bawb yn Prifysgolion Cymru!