Newyddion

Syniadau am Oes: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

I ddathlu Wythnos Prifysgolion, a rhywfaint o’r gwaith ymchwil arloesol a wneir ym mhrifysgolion Cymru, mae Addysg Uwch Cymru am gynnwys astudiaeth achos o bob un o’n prifysgolion yn ystod yr wythnos nesaf, er mwyn tynnu sylw at yr effaith y maent yn cael drwy greu Syniadau am Oes.

Mae’r astudiaeth achos canlynol o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Casyn iPad arloesol ar gyfer plant ag anafiadau i’r ymennydd 

Mae academyddion ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi datblygu casyn iPad gwarchodol sy’n addas i’w ddefnyddio gan blant a chanddynt gyflwr niwrolegol. Mae Canolfan Arloesi Cerebra yn brosiect cydweithredol rhwng yr elusen Cerebra a’r Brifysgol, ac mae tîm o academyddion dylunio cynhyrchion, graddedigion a myfyrwyr, yn dylunio a chynhyrchu datrysiadau pwrpasol arloesol ar gyfer plant ag anafiadau i’r ymennydd trwy ddefnyddio cyfleusterau diweddaraf y Brifysgol.

Eu cenhadaeth yw datblygu cynhyrchion o ansawdd uchel sy’n helpu’r plant, a gwella cynhwysiad cymdeithasol trwy ddylunio deallus a gofalus. Caiff yr incwm a gynhyrchir o werthu cynhyrchion CIC ei ddefnyddio i gefnogi datblygiadau eraill yn y dyfodol.

Mae academyddion ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi datblygu casyn iPad gwarchodol sy’n addas i’w ddefnyddio gan blant a chanddynt gyflwr niwrolegol. Mae Canolfan Arloesi Cerebra yn brosiect cydweithredol rhwng yr elusen Cerebra a’r Brifysgol, ac mae tîm o academyddion dylunio cynhyrchion, graddedigion a myfyrwyr, yn dylunio a chynhyrchu datrysiadau pwrpasol arloesol ar gyfer plant ag anafiadau i’r ymennydd trwy ddefnyddio cyfleusterau diweddaraf y Brifysgol.
Eu cenhadaeth yw datblygu cynhyrchion o ansawdd uchel sy’n helpu’r plant, a gwella cynhwysiad cymdeithasol trwy ddylunio deallus a gofalus. Caiff yr incwm a gynhyrchir o werthu cynhyrchion CIC ei ddefnyddio i gefnogi datblygiadau eraill yn y dyfodol.Casyn iPad arloesol ar gyfer plant ag anafiadau i’r ymennydd