Newyddion

Syniadau am Oes: Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

I ddathlu Wythnos Prifysgolion, a rhywfaint o’r gwaith ymchwil arloesol a wneir ym mhrifysgolion Cymru, mae Addysg Uwch Cymru am gynnwys astudiaeth achos o bob un o’n prifysgolion yn ystod yr wythnos nesaf, er mwyn tynnu sylw at yr effaith y maent yn cael drwy greu Syniadau am Oes.

Mae’r astudiaeth achos canlynol o Brifysgol Fetropolitan Caerdydd.

Mapio llawfeddygol 3D yn ailadeiladu esgyrn

Mae Canolfan Genedlaethol Dylunio Cynnyrch ac Ymchwil Datblygu (PDR) Prifysgol Metropolitan Caerdydd ar flaen y gad mewn technegau llawfeddygol, sy’n helpupobl a ddioddefodd anafiadau esgyrn mor ddifrifol fel bod angen technegau argraffu 3D a dylunio gyda chymorth cyfrifiadur yn lle dulliau traddodiadol.

Mae dulliau PDR ar gyfer torri tra-chywir a symud esgyrn yn hollbwysig pan mae llawfeddygaeth yn galw am lawdriniaeth yn agos iawn at anatomi sensitif ac allweddol, megis socedi llygaid. Caiff data sgan meddygol claf ei drawsnewid yn rhith fodel 3D, sy’n gwella’r gallu i osod mewnblaniadau pwrpasol ar gyfer y claf a ddefnyddir i ailadeiladu diffygion esgyrn yn dilyn trawma neu haint, yn ogystal a chodi effeithlonrwydd a chywirdeb dulliau llawfeddygol a phrosthetig, gan ostwng costau cyffredinol triniaethau.