Newyddion

Syniadau am Oes: Prifysgol Caerdydd

I ddathlu Wythnos Prifysgolion, a rhywfaint o’r gwaith ymchwil arloesol a wneir ym mhrifysgolion Cymru, mae Addysg Uwch Cymru am gynnwys astudiaeth achos o bob un o’n prifysgolion yn ystod yr wythnos nesaf, er mwyn tynnu sylw at yr effaith y maent yn cael drwy greu Syniadau am Oes.

Mae’r astudiaeth achos canlynol o Brifysgol Caerdydd.

Mae system batentiedig Hall Lock, a ddatblygwyd gan yr Athro Judith Hall o Athrofa Heintiau ac Imiwnedd yr Ysgol Feddygaeth ac a gynhyrchwyd gan Flexicare Medical Ltd, yn system codio siapiau, gydloëdig sy’n helpu rhwystro cam-gyflwyno cyffuriau. Mae’r ddyfais yn defnyddio cyplyddion hylif cydgloëdig wedi’u codio yn ôl siâp a lliw sydd ond yn gallu cydio i’r ffitiad cywir, yn hytrach na’r mecanwaith cloi cyffredin a ddefnyddir ar hyn o bryd, ac mae’n ceisio atal chwistrelliadau llwybr anghywir i gleifion sydd, er yn brin, yn gallu bod yn ddifrifol iawn.

Hon ar hyn o bryd yw’r unig system a chanddi ystod lawn o nodwyddau, chwistrelli, manomedrau a chapiau amlygu ymyrraeth sy’n diwallu anghenion y marchnadoedd anaesthetig a fferyllol.