Newyddion

Syniadau am Oes: Prifysgol Glyndŵr

I ddathlu Wythnos Prifysgolion, a rhywfaint o’r gwaith ymchwil arloesol a wneir ym mhrifysgolion Cymru, mae Addysg Uwch Cymru am gynnwys astudiaeth achos o bob un o’n prifysgolion yn ystod yr wythnos nesaf, er mwyn tynnu sylw at yr effaith y maent yn cael drwy greu Syniadau am Oes.

Mae’r astudiaeth achos canlynol o Brifysgol Glyndŵr.

Yn barod i ddisgleirio: datblygiad drych telesgop

Mae Prifysgol Glyndŵr wedi bodloni manylebau Arsyllfa De Ewrop (ESO) ar gyfer prosiect y Telesgop Mawr Iawn Ewropeaidd (E-ELT), sydd yn gryn gyflawniad i ddiwydiant gweithgynhyrchu optegol gwledydd Prydain. Bydd gan y telesgop enfawr £900m hwn ddiamedr o 39 metr, yn cynnwys 798 o ddarnau, ac fe’i lleolir ar Fynydd Cerro Armazones yn Chile, lle y bydd yn casglu 15 gwaith yn fwy o oleuni na’r telesgopau mwyaf a ddefnyddir ar hyn o bryd.

Trwy fodloni’r manylebau yr oedd nifer yn tybio’n amhosib, cyflawnwyd dau amcan arloesol: y tro cyntaf yn y byd y llwyddwyd i gaboli ymyl ‘syth’ ar opteg chweonglog, a’r ffaith fod yr ESO wedi derbyn yr unig Dŵr Prawf Optegol cydymffurfiol.