Newyddion

Syniadau am Oes: Y Brifysgol Agored yng Nghymru

I ddathlu Wythnos Prifysgolion, a rhywfaint o’r gwaith ymchwil arloesol a wneir ym mhrifysgolion Cymru, mae Addysg Uwch Cymru am gynnwys astudiaeth achos o bob un o’n prifysgolion yn ystod yr wythnos nesaf, er mwyn tynnu sylw at yr effaith y maent yn cael drwy greu Syniadau am Oes.

Mae’r astudiaeth achos canlynol o Y Brifysgol Agored yng Nghymru.

Cydweithio yn tanio arloesedd

Gan weithio gyda’r cwmni Prydeinig sy’n dylunio a chynhyrchu mas sbectromedrau, Nu Instruments yn Wrecsam, mae’r gwaith ar y cyd ar yr offer uwch-dechnoleg yma gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn cefnogi gwyddonwyr i fesur yn dra-chywir iawn y cydrannau sy’n ffurfio’r defnyddiau o’n cwmpas.

Defnyddir mas sbectromedrau Nu Instruments mewn gwyddoniaeth Daear, Defnyddiau a Niwclear i wneud unrhyw beth o fesur y nwyon o losgfynydd neu oed craig, i ddarganfod tarddiad deunyddiau niwclear neu brofi purdeb metelau gwerthfawr. Mae cydweithio rhwng prifysgolion a diwydiant, a’r cysylltiadau uniongyrchol rhwng gwyddonwyr ac ymchwilwyr mewn sefydliadau academaidd a gweithgynhyrchwyr, yn tanio proses o ddatblygu cynhyrchion trwy helpu ymestyn ffiniau a bod ar flaen y gad o ran gwyddoniaeth ddadansoddol.