Newyddion

Syniadau am Oes: Prifysgol Abertawe

I ddathlu Wythnos Prifysgolion, a rhywfaint o’r gwaith ymchwil arloesol a wneir ym mhrifysgolion Cymru, mae Addysg Uwch Cymru am gynnwys astudiaeth achos o bob un o’n prifysgolion yn ystod yr wythnos nesaf, er mwyn tynnu sylw at yr effaith y maent yn cael drwy greu Syniadau am Oes.

Mae’r astudiaeth achos canlynol o Brifysgol Abertawe.

Campws Gwyddoniaeth ac Arloesedd y Bae

Mae Campws Gwyddoniaeth ac Arloesedd y Bae Prifysgol Abertawe, a gostiodd £450m ac sy’n llenwi 65-erw o lannau Bae Abertawe, wedi codi’n gyflym o’r tir a bydd ar agor ym mis Medi 2015. I Gymru, mae’n gydweithrediad unigryw rhwng y brifysgol, busnesau mawr a Llywodraeth Cymru, ac mae’n un o’r prosiectau economi gwybodaeth amlycaf yng ngwledydd Prydain.

Dywedwyd fod Campws y Bae yn enghraifft i Gymru o sut all prifysgolion weithio gyda diwydiant i ddatblygu a masnacholi ymchwil sy’n arwain y byd, tra’n helpu hybu’n ymhellach ymchwil gwyddoniaeth a thechnoleg yng Nghymru.