Newyddion

Syniadau am Oes: Prifysgol De Cymru

I ddathlu Wythnos Prifysgolion, a rhywfaint o’r gwaith ymchwil arloesol a wneir ym mhrifysgolion Cymru, mae Addysg Uwch Cymru am gynnwys astudiaeth achos o bob un o’n prifysgolion yn ystod yr wythnos nesaf, er mwyn tynnu sylw at yr effaith y maent yn cael drwy greu Syniadau am Oes.

Mae’r astudiaeth achos canlynol o Brifysgol De Cymru.

Modelu bioystadegol yn mynd i’r afael ag agwedd ‘un maint i bawb’ at ragnodiadau

Mae ymchwil a gynhaliwyd gan y myfyriwr PhD Farzana Rahman ym Mhrifysgol De Cymru yn ceisio datblygu dull newydd o atal y risg y bydd rhywogaeth bacteraidd yn troi’n wenwynig, trwy ddefnyddio ffordd fwy personol o baratoi rhagnodiadau, yn hytrach na’r dull ‘un maint i bawb’ all arwain at wrthsafiad cyffuriau.

Trwy ddefnyddio dulliau cloddio data a modelu bioystadegol gyda chyfrifiaduron perfformiad uchel wedi’u cysylltu trwy wasanaeth cwmwl ar y we neu trwy loeren, bydd meddygon yn cael gwybod am natur bacteria yn sampl y claf a byddant wedyn yn rhagnodi’r gwrthfiotig mwyaf effeithiol. Bydd modd gwneud hyn mewn oriau, yn hytrach na dyddiau neu wythnosau, gyda’r potensial i gael effaith enfawr yn gymdeithasol ac yn fasnachol.