The OU in Wales  @OUcymru
NEWYDDION: Prifysgolion Cymru i adeiladu ar waith sy’n arwain y byd gyda chymunedau trwy fframwaith newydd… https://t.co/mxZTnkIfJa 
The OU in Wales  @OUcymru
NEWS: Welsh universities to build on world-leading work with communities through new framework… https://t.co/GYtLa6iuEM