Newyddion

Enillwyr cyntaf y Gwobrau Partneriaeth Addysg yn cael ei henwi

Ag yntau’n un o’r prif noddwyr roedd Prifysgolion Cymru’n falch o gefnogi Gwobrau Partneriaethau Busnes ac Addysg Cymru a gynhaliwyd am y tro cyntaf eleni.

Mae’r gwobrau unigryw hyn, a drefnwyd gan Business Insider, yn amlygu peth o’r ymchwil, hyfforddiant, masnacholi a chynhyrchion gwych sy’n dod yn fyw pan ddaw busnes ac academia at ei gilydd.

Mae’r prif wobrau a gyflwynwyd yn seremoni wobrwyo neithiwr yn cynnwys:

Gwobr Cynnyrch Newydd

Enillydd: Asalus am offeryn llawfeddygol Ultravision

Datblygodd Asalus, un o sgîl gwmnïau Prifysgol Caerdydd, Ultravision, sef dyfais llawfeddygaeth twll clo sy’n cael gwared â mwg a grëwyd wrth wneud rhai mathau o waith.

Gwobr Masnacholi

Enillydd: Medaphor

Mae efelychwyr ScanTrainer Medaphor yn cael eu defnyddio mewn ysgolion meddygol ledled y byd, ac yn ddiweddar lansiodd ei ddyfais uwchsain traws abdomenol. Dywedodd un beirniad: “Mae’n fater o gymryd eiddo deallusol, ymateb i angen, a mynd ag ef i’r farchnad.”

Gwobr Datblygu Pobl

Enillydd:  GE Aviation Wales

Mae GE Aviation yn hyfforddi 25 o brentisiaid peirianneg a busnes bob blwyddyn gyda Choleg y Cymoedd, ac mae ganddynt 11 gweithiwr yn astudio am raddau gyda’r coleg, Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol De Cymru. “Gwaith da ar draws nifer o rolau gwahanol,” meddai’r beirniaid..

Gwobr Ymchwil a Datblygu

Enillydd: Valueform

Datblygodd Valueform ddisgen pecynnu pizza gan ddefnyddio ŷd gwastraff gyda Phrifysgol Bangor, ac erbyn hyn maent yn cael eu cynhyrchu gan gwmni cynhyrchu pizzas oer mwyaf Prydain.

Gwobr Buddsoddi

Enillydd: Arnofiad Medaphor ar AIM

Cododd Medaphor £4.7m trwy arnofio ar AIM, marchnad iau Llundain. Cafodd ei ddatblygu trwy gydweithio â Phrifysgol Caerdydd ac Ysbyty Prifysgol Cymru.

Rhestr fer: Cyllid Asalus ar gyfer Ultravision; Marine Power Systems £1m o gyllid

Gwobr Effaith Economaidd

Enillydd: Canolfan Zero 2 Five y Diwydiant Bwyd Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Helpodd canolfan Met Caerdydd a’r Ganolfan Technoleg Bwyd yng Ngholeg Menai hybu £56m o werthiant ychwanegol o gynnyrch o Gymru. “Casgliad gwych o ganlyniadau,” meddai un beirniad.

Gwobr Partneriaeth

Enillydd: SPTS Technologies gyda Phrifysgol Abertawe

Mae SPTS yn gwneud offer ar gyfer y diwydiant lled-ddargludyddion. Helpodd partneriaeth gyda Phrifysgol Abertawe brofi’r cysyniad o ddefnyddio ei offer ar gyfer gwaith biofeddygol.

Coleg y Flwyddyn

Enillydd: Coleg Sir Gâr

Gweithiodd Coleg Sir Gâr gydag 800 o gwmnïau yn y flwyddyn hyd at fis Gorffennaf 2014. Cafodd ei ganmol gan y beirniaid am ei ddynesiad “gweithgar a blaengar”.

Prifysgol y Flwyddyn

Enillydd: Prifysgol Abertawe

Mae Campws y Bae £450m Prifysgol Abertawe, sy’n cael ei adeiladu ar hyn o bryd, yn dangos sut mae’r sefydliad hwn yn fodlon datblygu a gweithio gyda diwydiant. Cyfeiriodd un beirniad at ei “fywiogrwydd”.

Er mwyn gweld rhestr lawn o sefydliadau a busnesau ar y rhestr fer ewch i’w gwefan.