Glyndwr University  @glyndwruni
Lots of us around the university taking part in Christmas Jumper Day today! #ChristmasJumperDay @savethechildrenukhttps://t.co/TLkbKjKTlS