The OU in Wales  @OUcymru
Pwy sydd bron â thorri eu bol i agor drws nesaf eu calendar adfent siocled yn barod? 👀🎄 Yn lwcus i chi, mae gennym… https://t.co/lwzUC1dlXE