The OU in Wales  @OUcymru
Galw ar bob ysgol Gynradd ac Uwchradd yng Nghymru i ymuno â'r bartneriaeth AGA @OUCymru newydd #AddysguCymruhttps://t.co/0tgTB1zqkP 
The OU in Wales  @OUcymru
Calling all Primary and Secondary schools in Wales to join the new @OUCymru ITE partnership #TeachInWaleshttps://t.co/kHc6kIQdHm 
The OU in Wales  @OUcymru
Eisiau dod yn athro neu athrawes? 📚 Mae gennym ddwy ffordd hyblyg newydd i mewn i addysgu yng Nghymru: 👉 Rhan amse… https://t.co/H3Cotk4rDL