From re-discovering Richard Burton, uncovering a medieval ship, to establishing Welsh as a modern language, the work of Wales’s universities in the field of arts, media and history is important to the nation as well as having an international impact.

“…one of the Trust achievements of which I am proud is our decision to require BBC News to dramatically improve its performance in reporting the devolved nations of the UK both to themselves and to one another.” Sir Michael Lyons, BBC Chairman
O ail-ddarganfod Richard Burton, dadorchuddio llong ganoloesol, i sefydlu’r Gymraeg yn iaith fodern, mae gwaith prifysgolion Cymru ym maes y celfyddydau, y cyfryngau a hanes yn bwysig i’r genedl ac mae hefyd yn gwneud argraff ryngwladol.

“…un o gyflawniadau’r Ymddiriedolaethau yr wyf yn falch ohono yw ein penderfyniad i fynnu fod Newyddion y BBC yn gwneud gwelliannau dramatig i’w perfformiad wrth ohebu ar genhedloedd datganoledig y Deyrnas Unedig iddyn nhw’u hunain ac i’w gilydd.” Syr Michael Lyons, Cadeirydd y BBC