Work being done by Welsh universities is having a big impact, from the use of digital design to improve reconstructive surgery, greater accuracy in the outputs of computerised devices in healthcare, as well as how university engineering partnerships with industry can have huge commercial success.

“This development is good news for Finland and for the world… it will offer alternatives for other nations seeking to sustainably and responsibly manage spent fuel.” Yukiya Amanom, Director General of the International Atomic Energy Agency
Mae’r gwaith a wneir gan brifysgolion Cymru yn gwneud argraff fawr, o’r defnydd o ddylunio digidol i wella llawfeddygaeth ailadeiladol, gwella manwl-gywirdeb dyfeisiau cyfrifiadurol ym maes gofal iechyd, a sut all partneriaethau peirianneg prifysgolion gyda diwydiant arwain at lwyddiant masnachol mawr.

“Mae’r datblygiad hwn yn newyddion da i’r Ffindir ac i’r byd… bydd yn cynnig dewisiadau i genhedloedd eraill sy’n ceisio rheoli gweddillion tanwydd yn gyfrifol a chynaliadwy.” Yukiya Amanom, Cyfarwyddwr Cyffredinol yr Asiantaeth Ynni Atomig Rhyngwladol