Helping the prospects of endangered species, improving the quality of bathing water, changing attitudes to climate change, and research that has an international impact on food safety, are just some examples of the globally important work being done by our universities in this area.

“I would judge the CREH, Aberystwyth …studies together with the parallel predictive modelling… have comprised the single most significant set of published research investigations world-wide guiding WHO policy during the development of the WHO Guidelines”, Lead Scientist for the World Health Organisation
Mae helpu rhagolygon rhywogaethau sydd mewn perygl, gwella ansawdd dyfroedd ymdrochi, newid agweddau at newid hinsawdd ac ymchwil sy’n cael effaith ryngwladol ar ddiogelwch bwyd yn rhai enghreifftiau yn unig o’r gwaith o bwys byd-eang y mae ein prifysgolion yn ei wneud yn y maes hwn.

“Yn fy marn i astudiaethau CREH, Aberystwyth …ynghyd â’r modelu rhagfynegol cyfochrog… yw’r casgliad mwyaf arwyddocaol o ymchwiliadau a gyhoeddwyd yn y byd a lywiodd bolisïau’r WHO wrth inni ddatblygu Canllawiau’r WHO.” Brif Wyddonydd ar gyfer Sefydliad Iechyd y Byd