Work being done by Welsh universities is having a big impact internationally, from the exciting world of space science and the Herschel space observatory through to the innovation involved in building a 39 metre mirror to fit Europe’s Extremely Large Telescope (E-ELT).

“Thank you for a programme both educating and inspiring for myself and my 10 year old son.” Viewer feedback, Frozen Planet (BBC)
Mae’r gwaith a wneir gan brifysgolion Cymru yn gwneud argraff fawr yn rhyngwladol, o fyd cyffrous gwyddor y gofod ac arsyllfa’r gofod Herschel, yr arloesedd sydd ynghlwm wrth adeiladu drych 39 metr i ffitio’r Telesgop Mawr Iawn Ewropeaidd (E-ELT), a llwyddiant Robot Wyddonydd o’r enw Adam.

“Diolch ichi am raglen oedd yn addysgiadol ac yn ysbrydoledig imi a’m mab 10 oed.” Adborth gwyliwr, Frozen Planet