Case Study

Cardiff University     Back to universities

Phát Triển một Cụm Hợp Chất Bán Dẫn: Quan Hệ Đối Tác giữa Đại Học Cardiff và IQE

  • · Mục tiêu là nhằm thiết lập cụm hợp chất bán dẫn đầu tiên của châu Âu và vị thế cho Cardiff với tư cách đơn vị đi đầu ở Anh và châu Âu trong lĩnh vực này.
  • · Cung cấp các cơ sở tiên tiến giúp các nhà nghiên cứu và ngành công nghiệp kết hợp chặt chẽ.
  • · Một cơ sở duy nhất ở Anh, chế tạo và thử nghiệm công nghệ cho ứng dụng công nghiệp thực tế.
  • · Cung cấp chuyên môn và khả năng biến những lý thuyết học thuật thành các thiết bị thực tế, có thể sản xuất nhằm tạo ra tác động kinh tế thông qua khai thác về mặt thương mại và học thuật các công nghệ hợp chất bán dẫn.

Viện Hợp Chất Bán Dẫn tại Đại Học Cardiff là một phần của công tác phát triển trị giá hàng triệu bảng Anh nhằm tạo ra cụm hợp chất bán dẫn đầu tiên của châu Âu và vị thế cho Cardiff với tư cách đơn vị đi đầu ở Anh và châu Âu trong lĩnh vực này.

Viện đã được hưởng lợi từ một số khoản đầu tư quy mô lớn bao gồm £13 triệu từ Quỹ Cơ Cấu Châu Âu, £17,3 triệu từ Quỹ Đầu Tư Đối Tác Nghiên Cứu Anh và £12 triệu từ Chính Phủ Xứ Wales. Tất cả những khoản đầu tư này sẽ giúp tài trợ cho Cơ Sở Nghiên Cứu Chuyển Giao mới của trường Đại Học sẽ mở cửa vào năm 2021, trên Innovation Campus của trường.

Viện được thành lập sau liên doanh được thiết lập vào năm 2015 giữa Đại Học Cardiff và IQE nhằm tạo ra Trung Tâm Hợp Chất Bán Dẫn tập trung vào vật liệu và phát triển thương mại.

Đại Học Cardiff có tầm nhìn trở thành một đối tác sáng lập và quan trọng trong việc phát triển cụm sản xuất hợp chất bán dẫn đầu tiên ở châu Âu. Cung cấp năng lực chế tạo quy mô vừa và nhỏ để bổ sung cho hoạt động tại các đối tác từ cụm khác, với trình độ chuyên môn và khả năng áp dụng những thành tựu về học thuật thông qua các thiết bị thực tiễn, có thể sản xuất được và các hệ thống con được tích hợp với mục đích cuối cùng là tạo ra tác động kinh tế thông qua khai thác công nghệ hợp chất bán dẫn có tính thương mại và học thuật.

Vào tháng 8 năm 2018, Chính Phủ Anh đã công bố tài trợ để mở rộng hệ thống trung tâm catapult để phát triển các công nghệ tiên tiến mới trên toàn Anh, trong đó bao gồm kinh phí hơn £51,3 triệu cho vườn ươm hợp chất bán dẫn ở Cardiff. Tầm nhìn của vườn ươm này là để thu hẹp khoảng cách giữa các doanh nghiệp đầy tham vọng và chuyên môn học thuật của các cộng đồng nghiên cứu hàng đầu thế giới của Anh và sẽ hỗ trợ sự phát triển của cụm sản xuất hợp chất bán dẫn.