Case Study

Swansea University     Back to universities

Cung Cấp Dịch Vụ Giáo Dục Số cho Xứ Wales

  • · Dự án tiếp cận cộng đồng và trường học trên khắp Xứ Wales, được thành lập bởi Đại Học Swansea vào năm 2003.
  • · Tạo ra một loạt các hoạt động giải quyết nhiều thiếu sót trong giáo dục và kỹ năng, bao gồm tất cả cách khía canh: tuyển mộ; cải cách chương trình học; chính sách và thực hành; đào tạo giáo viên và phát triển chuyên môn.
  • · Năm 2018, xác nhận Chương Trình Technocamps sẽ nhận được £5,3 triệu từ Quỹ Xã Hội Châu Âu để hỗ trợ thêm ba năm hoạt động; nhằm thu hút, truyền cảm hứng và tạo động lực cho 3.600 học sinh tìm hiểu thêm về Khoa Học Máy Tính.

Technocamps là dự án tiếp cận các trường học và cộng đồng trên khắp Xứ Wales, được thành lập bởi Đại Học Swansea vào năm 2003, đặt trung tâm trong các khoa chuyên ngành Khoa Học Máy Tính ở mỗi trường đại học tại Wales. Nhiệm vụ của họ là cung cấp một loạt các hoạt động giải quyết nhiều thiếu sót trong giáo dục và kỹ năng, bao gồm tất cả các khía cạnh: tuyển mộ; cải cách chương trình học; chính sách và thực hành; đào tạo giáo viên và phát triển chuyên môn.

Giải quyết mọi khía cạnh của giáo dục máy tính ở tất cả các cấp độ từ giáo dục tiền tiểu học đến giai đoạn trưởng thành của những học viên học tập suốt đời; dự án góp phần vào việc phát triển đào tạo và chuyên môn của những người đang đi làm, bao gồm các chuyên gia giảng dạy. Dự án cũng cung cấp dữ liệu cho các chính sách giáo dục và chương trình giảng dạy; đồng thời tiến hành nghiên cứu về các phương pháp giáo dục học hiệu quả dành cho tư duy máy tính và điện toán.

Mục tiêu cốt lõi của Technocamps là khuyến khích hàng nghìn học sinh tìm hiểu về các câu lạc bộ sau giờ học và trại huấn luyện nhằm phát triển kỹ năng máy tính của các em và khám phá mọi thứ từ phát triển ứng dụng và lập trình cho tới trí tuệ nhân tạo. Với 25 nhân viên, dự án đã giúp đỡ hơn 40.000 học sinh kể từ năm 2011.

Technocamps đã tổ chức các cuộc hội thảo ở hơn 95% các trường trung học cơ sở trên cả nước và có tác động to lớn tới công chúng thông qua các hoạt động cộng đồng. Công việc đã tác động tới giáo dục ở Wales, cả ở cấp độ chính sách quốc gia và cấp độ trường học ở mỗi vùng trên khắp xứ Wales. Số trường học giảng dạy khoa học máy tính ở cấp Chứng Chỉ Giáo Dục Phổ Thông (General Certificate of Secondary Education, GCSE) đang tăng đều đặn, cùng với các mức độ thành tích của học sinh đạt được trình độ này. Chương trình giảng dạy đối với môn học này bị ảnh hưởng từ Technocamps, bao gồm công tác xác định và triển khai Khung Năng Lực Số mới.

Năm 2018, xác nhận Chương Trình Technocamps sẽ nhận được £5,3 triệu từ Quỹ Xã Hội Châu Âu để hỗ trợ thêm ba năm hoạt động; nhằm thu hút, truyền cảm hứng và tạo động lực cho 3.600 học sinh tìm hiểu thêm về Khoa Học Máy Tính và các môn học STEM (Khoa Học, Công Nghệ, Kỹ Thuật và Toán Học). Tập trung đặc biệt vào các học sinh nữ – để giúp giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính đáng lo ngại trong chuyên ngành Khoa Học Máy Tính – với hai phần ba số học sinh mục tiêu là nữ.

Chương trình sẽ hướng tới học sinh từ các trường đang gặp khó khăn trong việc cung cấp hoặc truyền đạt môn Khoa Học Máy Tính ở cấp độ GCSE với quan điểm nhằm khuyến khích và hỗ trợ các trường cung cấp môn học này trong những năm sắp tới. Mỗi người trẻ sẽ hoàn thành một Chương Trình Bồi Dưỡng STEM trong một năm học, bằng cách tham gia nhiều hoạt động trên cơ sở Khoa Học Máy Tính và STEM tại trường và trong khuôn viên trường đại học.

Học sinh sẽ tìm hiểu nhiều chủ đề bao gồm Lập trình Python, Hệ thống vật lý ảo, Phát triển ứng dụng và Trí tuệ nhân tạo. Các em cũng sẽ học được cách áp dụng những chủ đề này vào nhiều lĩnh vực môn học như toán, vật lý, hóa học và chính trị.

Technocamps cũng là tổ chức đi đầu trong Viện Mã Hóa (Institute of Coding, IoC) tại Wales. Viện Mã Hóa (Institute of Coding, IoC) là một hiệp hội các trường đại học, doanh nghiệp và các chuyên gia trong ngành, đóng vai trò làm trọng tâm quốc qua để thu hẹp khoảng cách về kỹ năng số của Vương Quốc Anh. Tại Anh, Viện nhận được khoản hỗ trợ £20 triệu từ Văn Phòng Sinh Viên, và ở Wales, Viện nhận được khoản hỗ trợ £1,2 triệu từ Hội Đồng Quỹ Giáo Dục Đại Học dành cho xứ Wales. Trong bối cảnh này, 56 nhân viên từ các doanh nghiệp địa phương đã đăng ký tham gia chương trình Bằng Tập Sự Cử Nhân Khoa Học chuyên ngành Kỹ Thuật Phần Mềm Ứng Dụng. Việc giảng dạy trong chương trình này được thực hiện bởi các Thành Viên Giảng Dạy tại Technocamps, họ đang giảng dạy chương trình đào tạo giáo viên được công nhận kéo dài một năm, đồng thời cũng đang tổ chức các buổi Hội Thảo Technocamps trong và dành cho các trường học.