The OU in Wales  @OUcymru
Sut beth yw byw bywyd mewn risg uwch o #COVID19? Dysgwch fwy yn y fideo byr hwn a gynhyrchwyd ar y cyd â’r @BBC.… https://t.co/cNEFqCYSF8 
The OU in Wales  @OUcymru
How does being more at risk of #COVID19 feel when you're living it? Learn more in this short video produced in par… https://t.co/YaBp9Npbjx 
The OU in Wales  @OUcymru
@gwalltgwyllt @gwalltgwyllt Llongyfarchiadau! Congratulations Tricia! 🎉💙