The OU in Wales  @OUcymru
Eisiau dod yn athro neu athrawes? 📚 Mae gennym ddwy ffordd hyblyg newydd i mewn i addysgu yng Nghymru: 👉 Rhan amse… https://t.co/H3Cotk4rDL 
The OU in Wales  @OUcymru
Want to become a teacher? 📚 We have two new flexible routes into teaching in Wales: 👉 Part-time 👉 Salaried P… https://t.co/h5URzhbmvr 
The OU in Wales  @OUcymru
Partneriaeth AGA @OUCymru yn chwilio am bartneriaid newydd dyddiad cau 29 Chwefror 2020 #AddysguCymruhttps://t.co/LJRg0dZnnv