Open letter on EU Structural Funds

Tachwedd 2019 Annwyl Ymgeiswyr y Pleidiau Seneddol, Er bod llawer o’r materion allweddol sy’n effeithio ar bobl a lleoedd yng Nghymru wedi’u datganoli, mae yna feysydd lle mae penderfyniadau a wneir gan Lywodraeth y DU a Senedd y DU yn … »

read more »

Diwrnodau Ymchwil ac Arloesi Ewropeaidd

Yr wythnos diwethaf roedd Brwsel yn brysur gyda llunwyr polisi o brifysgolion, diwydiant, a’r gymuned entrepreneuraidd ar gyfer Diwrnodau Ymchwil ac Arloesi Ewropeaidd. Daeth dros 4,000 o bobl ynghyd i gymryd rhan mewn ystod eang o drafodaethau, seminarau a gweithdai … »

read more »