Radio Ysbyty Sain Rookwood

Dyma Lisa Newberry, Dirprwy Gyfarwyddwr Prifysgolion Cymru, yn siarad am ei phrynhawn o wirfoddoli gyda radio ysbyty ‘A dyna’r tywydd gan Sain Rookwood!’ Gyda’r geiriau anfarwol hynny, roedd Elaine Paige Prifysgolion Cymru wrthi’n darlledu 2 awr o ganeuon theatr gerdd … »

read more »

Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol yng Nghymr

Kieron Rees, Cynghorydd Polisi Prifysgolion Cymru, yn trafod rôl Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol yng Nghymru. Yn ddiweddar cyhoeddodd pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau Cynulliad Cenedlaethol Cymru ymchwiliad i Bartneriaethau Sgiliau Rhanbarthol yng Nghymru, a bydd yn derbyn tystiolaeth gan amryw o … »

read more »

Ble nawr ar gyfer prentisiaethau gradd yng Nghymru?

Cyfrannodd Kieron Rees – Cynghorydd Polisi Prifysgolion Cymru, y blog hwn ar gyfer Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau – Click on Wales IWA.   Mae pobl yn aml yn sôn am y gwahaniaeth rhwng addysg academaidd a galwedigaethol, gydag astudiaethau academaidd yn … »

read more »

Cymru Fyd-eang

Mae Gwen Williams yn arwain y tîm rhyngwladol ym Mhrifysgolion Cymru ac mae’n rheoli rhaglen ‘Cymru Fyd-eang’.   Fel mudiad aelodaeth sy’n cynrychioli buddiannau prifysgolion yng Nghymru, byddai’n hawdd maddau’r rhagdybiaeth bod Prifysgolion Cymru’n canolbwyntio’n gyfangwbl ar Fae Caerdydd. Er … »

read more »

(English) Unis Wales response to UCAS application statistics

(English) “We are pleased to see that the proportion of young people choosing to study in higher education remains at a record high. This shows that young people in Wales continue to value the opportunities offered by universities. This is against the backdrop of a demographic dip in Wales which means the number of 18 year olds has decreased by 2.3% this year.

read more »