Newyddion

Cynnydd o 6% yn y nifer o geisiadau i brifysgolion Cymru – AUC yn ymateb i ffigyrau Ionawr UCAS

Mae ffigyrau UCAS o ddyddiad cau’r 15 Ionawr 2014 yn dangos cynnydd o 6% yn y nifer o geisiadau o’u cymharu â’r adeg hwn llynedd.

Dywedodd llefarydd ar ran Addysg Uwch Cymru: “Rydym wrth ein boddau i gofnodi’r gyfradd gorau o geisiadau erioed, gyda’r cynnydd o 6% yn y nifer o fyfyrwyr sydd yn gwneud cais i astudio yng Nghymru’n adlewyrchu’r ffigwr uchaf o genhedloedd cyfansoddol yn y DG. Mae’r ffigyrau hyn yn brawf o gryfder prifysgolion Cymru ar hyn o bryd ac mae hi’n galonogol i weld cynnydd yn nifer y ceisiadau o fyfyrwyr preswyl Cymru, yn arbennig y rheiny sydd o ardaloedd a oedd, tan y pwynt hwn, yn dangos lefelau is o geisiadau addysg uwch o’u cymharu ag ardaloedd eraill.

“Mewn byd sy’n globaleiddio’n gynyddol, mae’r ystadegau hefyd yn ail-bwysleisio pa mor ddeniadol ydy Cymru fel lleoliad rhyngwladol atyniadol i fyfyrwyr. Gyda’n campysau yn gynyddol yn cynnig profiad myfyriwr gwahanol a bywiog, mae hi’n dod yn amlwg bod prifysgolion Cymru yn cymryd rhan mewn nifer o fentrau llwyddiannus gyda phartneriaid tramor i gyfathrebu’r neges o fanteision profi addysg uwch yng Nghymru.“

“Boed hynny, mae’n bwysig nodi bod y ffigyrau hyn yn trafod ceisiadau yn unig, ac mi fydd ffigyrau cofrestru yn cael eu rhyddhau yn hwyrach yn y flwyddyn. Fe all unrhyw un sy’n ystyried gwneud cais i brifysgol wneud hynny ac mi fyddwn yn annog y rheiny sy’n ansicr lle hoffent geisio, gysidro ymuno â’r nifer nodedig sydd eisoes yn ystyried manteisio ar brofiad addysg uwch gwerthfawr yng Nghymru.”