Lansio gwefan newydd Astudio yng Nghymru

Aeth gwefan newydd Astudio yng Nghymru yn fyw’r wythnos hon, gan ddarparu adnodd cynhwysfawr ac ysbrydoledig i ddarpar ddysgwyr sy’n ystyried Cymru fel lle i astudio. Wedi’i datblygu mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, mae studyininwales.ac.uk yn ymuno â phortffolio sectorau Brand Cymru … »

read more »

Open letter on EU Structural Funds

Tachwedd 2019 Annwyl Ymgeiswyr y Pleidiau Seneddol, Er bod llawer o’r materion allweddol sy’n effeithio ar bobl a lleoedd yng Nghymru wedi’u datganoli, mae yna feysydd lle mae penderfyniadau a wneir gan Lywodraeth y DU a Senedd y DU yn … »

read more »